مناظره‏ي اميرالمؤمنين عليه‏السلام با اهل شوري

 

اشاره:

يکي از بحث‏هاي آموزنده و جذّاب در باب شناخت شخصيّت اميرالمؤمنين علي عليه‏السلام ، بحث از مناظرات و گفت وگوهاي آن حضرت با افراد و گروه‏هاي مختلف است. در شماره‏ي قبل مناظره‏ي حضرت علي عليه‏السلام با ابابکر مورد بحث قرار گرفت و اينک مناظره‏ي اميرالمؤمنين عليه‏السلام با اهل شوري(1) را تقديم خوانندگان عزيز مي‏کنيم. در اين مناظره، اميرالمؤمنين علي عليه‏السلام با بيان مناقب و صفات والاي خويش، به بيان حقانيّت خود در مسأله‏ي خلافت پرداخته است.

 

در مواردي که نياز به توضيح احساس شده است، در پي‏نوشت‏ها ضمن توضيح مختصر، جهت اطلاع بيشتر خوانندگان گرامي منابع معتبر شيعه و سنّي معرفي گرديده است. اميد آنکه اين مختصر گامي مفيد در شناساندن شخصيت والاي مولاي متّقيان علي عليه‏السلام باشد و مبلّغان ارجمند را در تبيين حقايق در اين سال که به نام اميرالمؤمنين عليه‏السلام مزيّن شده است مفيد افتد.

 

شوراي خلافت

عمر بن شمر در روايتي نقل مي‏کند: وقتي که زمان فوت عمر بن الخطاب فرا رسيد، فردي را به سوي 6 نفر از اهل قريش فرستاد و آنان را گِرد خود جمع کرد.

 

آنان عبارت بودند از علي بن ابي طالب عليه‏السلام ، عثمان بن عفّان، زبير بن عوام، طلحة بن عبيدالله، عبدالرحمن بن عوف و سعد بن ابي وقاص.

 

زماني که آنان جمع شدند عمر فرمان داد داخل منزلي شده و از آن خارج نشوند مگر آن که يک نفر را براي خلافت از ميان خود برگزينند.

 

حکم عمر به قتل

عمر بن الخطاب به آن جمع دستور داد اگر چهار نفر با يکي موافقت کردند و فردي مخالفت کرد، او را بکشيد و اگر سه نفر با يکي موافقت کردند و دو نفر مخالفت ورزيدند، آن دو را بکشيد و ... .(2)

 

بر اهل شوري مباحثي را مطرح نمود.

 

حسنين عليهماالسلام فرزندان

حضرت علي عليه‏السلام خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که دو پسرش فرزندان رسول اللّه بوده و دو بزرگ جوانان اهل بهشت باشند؟(3)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

آيه‏ي ولايت

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که در حال رکوع زکات داده باشد؟(4)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

آيه‏ي تطهير

علي عليه‏السلام خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که خداوند رجس و پليدي را از او برده و او را طاهر گردانيده باشد؟(5)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

واقعه‏ي غدير

حضرت علي عليه‏السلام خطاب به اهل شوري فرمودند:

 

سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به امر خداوند او را در روز غدير نصب کرده و فرموده باشد هر که من مولاي اويم اين علي مولاي اوست. خدايا دوست بدار هر کس علي را دوست بدارد و دشمن بدار هر کس علي را دشمن دارد؟(6)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

حديث منزلت

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حق او گفته باشد: تو براي من به منزله‏ي هارون براي موسي هستي مگر اين که پيامبري بعد از من نخواهد بود؟(7)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

علي عليه‏السلام وارث پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که وارث شمشير، پرچم و انگشتر رسول خدا باشد؟

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

تمجيد علي عليه‏السلام در آسمان

حضرت علي عليه‏السلام خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که به اسم او در روز بدر از آسمان ندا داده شده باشد: «لا سيف الاّ ذوالفقار ولافتي الاّ علي»؛ شمشيري جز ذوالفقار و جوانمردي جز علي نيست؟(8)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

علي عليه‏السلام پرچم‏دار پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حق او فرموده باشند: تو صاحب پرچم من در دنيا و آخرتي؟

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

علي عليه‏السلام برادر پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله درباره‏ي او گفته باشند: تو برادر من و من برادر توام؟(9)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

علي عليه‏السلام محبوب‏ترين خلق نزد

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، ايا غير از من کسي در ميان شما هست که رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حق او فرموده باشند: تو محبوب‏ترين خلق نزد من و حق گوترين آنان هستي؟(10)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

آيه‏ي مباهله

علي عليه‏السلام خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله او و همسر و دو پسرش را براي مباهله با نصاراي اهل نجران همراه خود برده باشد؟(11)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

معلم علي عليه‏السلام

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله هزار کلمه به او آموخته باشد که هر کلمه‏ي آن کليدي براي هزار کلمه‏ي ديگر باشد؟(12)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

مقام علي عليه‏السلام و شيعيانش در

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حق او فرموده باشد: تو و شيعيانت رستگاران روز قيامت هستيد؟(13)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

حبّ علي عليه‏السلام

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حق او فرموده باشد: دروغ مي‏گويد کسي که مي‏پندارد من را دوست دارد در حالي که بغض علي را همراه داشته باشد؟(14)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

علي عليه‏السلام عضوي از اعضاي

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله درباره‏ي او گفته باشد: هر که اعضاي من را دوست داشته باشد، من را دوست دارد و هر کس من را دوست داشته باشد، خداوند را دوست دارد، گفته شد: مقصود از اعضاي شما چيست؟

 

پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله پاسخ دادند: مقصود، علي و همسرش و حسنين مي‏باشند؟

 

اهل شوري در جواب گفتند: خير.

 

فضل علي عليه‏السلام

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به او فرموده باشد: تو نسبت به مسلمين از جهت اسلام مقدم، و از جهت علم برتر و از جهت حلم بيشترين مي‏باشي؟(15)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

حرمت علي عليه‏السلام

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله درباره‏ي او فرموده باشد: هر کس به علي اهانت کند من را اهانت کرده و هر کس مرا اهانت کند خداوند را اهانت کرده است؟

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

برترين مردم بعد از پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

علي عليه‏السلام خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حق او فرموده باشد: تو برترين مردم بعد از من نسبت به امت من هستي؟(16)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

علي عليه‏السلام نفس پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله درباره‏ي او فرموده باشد: تو مانند نفس من هستي، دوستي با تو دوستي با من و دشمني با تو دشمني با من است؟(17)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

ولايت علي عليه‏السلام

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که رسول خدا صلي‏الله‏عليه‏و‏آله به او فرموده باشد: ولايت تو (بر امت) همانند ولايت من است و اين پيماني است که پروردگارم با من داشته و مرا مأمور کرده تا به شما (امت) ابلاغ کنم؟(18)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

موقعيّت علي عليه‏السلام

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند:

 

سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله درباره‏ي او فرموده باشد: چيزي از پروردگارم طلب نکردم مگر آن که عطا فرمود و خواهان چيزي از پروردگارم نشدم مگر آن که آن را براي تو هم طلب کردم؟(19)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

اصالت علي عليه‏السلام

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حق او فرموده باشد: مردم از درختان (ريشه‏هاي( مختلف هستند و من و تو از درخت (ريشه) واحديم؟(20)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

علي عليه‏السلام و شيعيانش در قيامت

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حق او فرموده باشد: زماني که خوف امت‏ها را در بر مي‏گيرد و موازين قسط و عدل برپا مي‏شود، محل ديدار من و تو يک جاست و محل ديدار پيروان و شيعيان تو بر سر حوض کوثر است؟(21)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

وزارت علي عليه‏السلام

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله دست او را گرفته و بلند کرده و خطاب به مردم گفته باشد: آگاه باشيد اين پسر عمو و وزير من است، وزارت و نصيحت او را بپذيريد، او را تصديق کنيد، به درستي که او وليّ شما بعد از من است.(22)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

ايثار علي عليه‏السلام

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که اين آيه‏ي شريفه در حق او نازل شده باشد: «و آن‏ها را بر خود مقدم مي‏دارند هرچند خودشان بسيار نيازمند باشند، کساني که از بخل و حرص نفس خويش باز داشته شده‏اند رستگارند.»(23)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

علي عليه‏السلام افتخار پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حق او فرموده باشد و در روز قيامت؛ زماني که انبيا به اوصيايشان افتخار مي‏کنند، من به تو (يا علي) افتخار مي‏کنم؟(24)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

اعلام سوره‏ي برائت

حضرت علي عليه‏السلام خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله او را براي اعلام سوره‏ي برائت نزد مشرکين مکه فرستاده باشد؟(25)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

دشمني قوم با علي عليه‏السلام

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در رابطه با او فرموده باشند: من به جهت کينه‏ها و حسدهايي که در دل‏هاي مردم نسبت به تو هست متأثّرم و آن‏ها تا من هستم اظهار حقد و کينه نمي‏کنند، اما بعد از رحلت من (به جهت کينه‏ها و حسدها) با تو مخالفت مي‏کنند؟(26)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

علي عليه‏السلام و شيعيان او بر سر

حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند: سوگندتان مي‏دهم به خداوند، آيا غير از من کسي در ميان شما هست که پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در حق او فرموده باشد: تو و شيعيانت نزد من بر سر حوض کوثر وارد مي‏شويد در حالي که سيراب بوده و چهره‏هاي نوراني داريد و دشمنان تو در حالي که عطشان بوده و چهره‏هاي سياه و زشت دارند نزد من مي‏آيند؟(27)

 

اهل شوري پاسخ دادند: خير.

 

اتمام حجت علي عليه‏السلام

سپس حضرت خطاب به اهل شوري فرمودند:

 

اکنون که بر عليه خودتان اقرار کرديد و سخنان پيامبرتان براي شما روشن شد، بر شما باد به رعايت تقواي الهي، شما را از غضب او بر حذر مي‏دارم، عصيان امر خدا نکنيد، حق را به صاحبش برگردانيد، از سنت پيامبرتان پيروي کنيد و بدانيد که اگر مخالفت با پيامبر صلي‏الله‏عليه‏و‏آله کنيد، مخالفت با خداوند کرده‏ايد.

 

خلافت را به کسي که اهل آن است و خلافت سزاوار اوست واگذار کنيد.

 

پاسخ اهل شوري: علي لايق‏ترين

اهل شوري ضمن رد و بدل کردن سخناني، با هم مشاوره کردند و سرانجام گفتند: قطعا با فضل علي آشنا هستيم و مي‏دانيم که او لايق‏ترين مردم براي خلافت است، ولي علي مردي است که کسي را بر ديگري برتري نخواهد داد، اگر او را خليفه قرار دهيم، شما و مردم را به صورت مساوي مورد توجه قرار مي‏دهد، خلافت را به عثمان واگذار کنيد، چون تمايل او همراه با خواسته‏هاي شماست و سرانجام خلافت را به عثمان واگذار کردند.

 

پي‏نوشت‏ها:

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

1 ـ اين مناظره در کتاب احتجاج طبرسي، ج 1، ص 320 آمده است.

 

2 ـ با توجه به انحراف جمعي از صحابه بعد از رحلت پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله در انتخاب ابابکر، عمر بيعت ابابکر را لغزشي همانند لغزش جاهلي مي‏دانست، از اين رو ضمن پذيرفتن شيوه‏ي انتخاب ابابکر، با اجتهاد در مقابل نص صريح پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله نسبت به جانشيني علي عليه‏السلام ، راه ديگري را براي تعيين خليفه تأسيس کرد که خود بدعتي ديگر بود و به فرموده‏ي پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله هر بدعت‏گذاري گمراه و هر گمراهي سرانجامش جهنم است.

 

از عجايب بدعت‏هاي عمر حکم به قتل شخصيّت‏هايي چون علي عليه‏السلام در فرض مخالفت با نظر اهل شوري بود.

 

جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به صحيح مسلم، ج 17، ص 194؛ الغدير، ج 7، صص 171 ـ 79؛ تاريخ الخلفاء للسيوطي، ص 67؛ تاريخ طبري، ج 2، ص 217؛ مسند احمد، ج 4، ص 126؛ کتاب سليم بن قيس، ص 393، حديث 19.

 

3 ـ در آيه‏ي معروف مباهله (آل عمران/ 61) خداوند حکيم حسنين عليهماالسلام را فرزندان پيامبر دانسته است. جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به صحيح بخاري، ج 4، ص 36.

 

4 ـ مائده / 55؛ «سرپرست و ولي شما تنها خداست و پيامبر او و آن‏ها که ايمان آورده‏اند، همان‏ها که نماز را برپا مي‏دارند و در حال رکوع زکات مي‏دهند.»

 

5 ـ احزاب / 33؛«خداوند فقط مي‏خواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دو رکند و کاملاً شما را پاک سازد.»

 

جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به تفسيرکبير فخر رازي، ج 27، ص 166؛ مستدرک حاکم نيشابوري، ج 3، ص 147.

 

6 ـ جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به مسند احمد، ج 1، ص 118؛ درّ المنثور سيوطي، ج 2، ص 298.

 

7 ـ اين واقعه قبل از جنگ تبوک اتفاق افتاد. جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به صحيح مسلم، ج 15، صص 175 ـ 173.

 

8 ـ اين واقعه در شرايط سخت جنگ بدر اتفاق افتاد، در حالي که حضرت علي عليه‏السلام زخم‏هاي فراوان بر تن داشت شجاعانه از پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله دفاع مي‏کرد، جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به شرح نهج البلاغه، ابن ابي الحديد، ج 14، ص 251.

 

9 ـ رجوع شود به کتاب اسرا آل محمد، سليم بن قيس، ص 288، حديث 11.

 

10 ـ جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به صحيح بخاري، ج 5، ص 180؛ صحيح مسلم، ج 15، باب فضائل علي عليه‏السلام .

 

11 ـ اشاره دارد به واقعه‏ي معروف مباهله (آل عمران/ 61). جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به صحيح مسلم، ج 15، ص 176؛ سيره‏ي حلبي، ج 3، ص 239.

 

12 ـ خداوند متعال در سوره‏ي آل عمران، آيه‏ي 45، حضرت مسيح را کلمه ناميده است. با توجه به اين مسأله عظمت هزار هزار کلمه روشن مي‏شود. جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به مستدرک حاکم نيشابوري، ج 3، ص 126؛ اسرار آل محمد، سليم بن قيس، ص 477، حديث 30.

 

 

13 ـ جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به درّ المنثور سيوطي، ج 5، ص 589.

 

14 ـ جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به تفسير کبير فخر رازي، ج 27، ص 166.

 

15 ـ جهت آگاهي بيشر رجوع شود به کنزل العمال هندي، ج 11، ص 605؛ مستدرک حاکم، ج 3، ص 107.

 

16 ـ احمد حنبل در روايتي از پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله اين امر را متذکر شده است. جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به مسند احمد، ج 4، ص 438.

 

17 ـ جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به الغدير، ج 1، ص 376 ؛ تاريخ بغدادي، ج 4، ص 410.

 

18 ـ جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به الغدير، ج 1، ص 396؛ صحيح مسلم، ج 6، ص 3.

 

19 ـ اسرار آل محمد، سليم بن قيس، ص 496، حديث 36.

 

سليم بن قيس در روايتي اين گونه نقل مي‏کند:

 

روزي پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله خطاب به علي عليه‏السلام فرمود: اي برادرم بشارت بده ـ اين مطلب را در حالي مي‏فرمود که اصحابش مي‏شنيدند ـ علي عليه‏السلام عرض کرد: يا رسول‏الله خدا به شما بشارت بدهد و مرا فداي تو گرداند.

 

پيامبر اکرم صلي‏الله‏عليه‏و‏آله فرمودند:

 

من امشب چيزي از خدا نخواستم مگر اين که به من عطا کرد و چيزي براي خود نخواستم مگر آن که مثل آن را براي تو خواستم.

 

از خدا خواستم که بين من و تو برادري قرار دهد، چنين کرد. از او خواستم تو را صاحب اختيار هر مؤمني بعد از من قرار دهد، چنين کردم. و....

 

20 ـ جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به مسند احمد، ج 4، ص 438.

 

21 ـ جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به صحيح ترمذي، ج 5، ص 297.

 

22 ـ جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به تاريخ طبري، ج 2، ص 217 ؛ مسند احمد، ج 4، ص 281.

 

23 ـ حشر/ 9.

 

24 ـ جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به تاريخ ابن عساکر، ج 3، ص 5.

 

25 ـ نکته‏ي مهمّ اين است که ابابکر به جهت نداشتن شأنيت اعلام اين سوره برگردانده شد و علي عليه‏السلام آن را اعلام کرد. جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به اسرار آل محمد، سليم بن قيس، ص 290، حديث 11؛ الغدير، ج 6، ص 341.

 

26 ـ اسرار آل محمد، سليم بن قيس، ص 207، حديث 2.

 

سليم بن قيس در روايتي از علي عليه‏السلام نقل کرده است که فرمودند: همراه پيامبر اکرم راه مي‏رفتم، وقتي راه خلوت شد، پيامبر مرا در آغوش گرفت و در حالي که گريه مي‏کرد فرمود: پدرم فداي تنهاي شهيد.

 

عرض کردم: يا رسول الله چرا گريه مي‏کنيد؟

 

فرمودند: کينه‏هايي در دل اقوامي است و آن را ظاهر نمي‏کنند مگر بعد از من و آن کينه‏هاي بدر و خون‏هاي احد است.

 

27 ـ جهت آگاهي بيشتر رجوع شود به صحيح ترمذي، ج 5، ص 297.