قطره‌ای از دریای فضائل امام على (عليه السلام)


 پرورش يافتن در دامن رسول الله(ص)
ايمان و عبادت
جهاد و شجاعت
جود و سخاوت
عدالت
كتابت وحى
زهد و پرهيزگارى
خويشاوندى با رسول خدا(ص)
برادر رسول خدا(ص)
ايثار
قضيه سد ابواب
تولد در كعبه
سبقت در اسلام، ايمان و هجرت
منزلت ‏خاص نزد رسول خدا(ص)
صبر و حلم
فصاحت و بلاغت
رافت
دانستن قرآن و شان نزول آن
عصمت و طهارت
جانشين رسول خدا(ص)
همتاى فاطمه زهرا(س)
آيه مباهله
ساقى حوض كوثر
امیرالمؤمنین(ع) دارنده سنتهای انبیای پیشین(ع)
جانبازی وفداکاری در میدان های جهاد
امام علی علیه السلام و لیلة المبیت
پیشگامی امام علی علیه السلام در اسلام و ایمان