تربیت فرزند در نگاه علی علیه السلام


- اهمیت تربیت فرزندان و ضرورت تسریع در آن و هدف ‏نهایی از آن

- ابعاد تربیت از دیدگاه و سیره امام علی (ع)

- شیوه ‏های تربیت فرزندان درسیره و کلام امام علی(ع)

- عوامل تربیت

- نقش آفرینان در تربیت فرزند